استعفای وزیر صنعت

علت استعفای نعمت زاده وزیر صنعت و معدن

در پی خبر استعفای وزیر صنعت، روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد: نعمت زاده با ریا،دروغ،تنبلی و شایعه خداحافظی کرده است نه با دولت و خدمت گزاری.

1