افزایش میل جنسی

بهترین مواد غذایی برای افزایش میل جنسی

رژیم غذایی نامناسب می تواند باعث کاهش میل جنسی شود هرچه تغذیه فرد بهتر باشد، توانایی او در رابطه زناشویی بیشتر می شود؛ لذا در این مقاله سعی کرده ایم به تغذیه مناسب برای افزایش میل جنسی اشاره ای کنیم.

علت و دلیل سردی در روابط زناشویی میان زوج ها چیست؟

علت و دلیل سردی در روابط زناشویی میان زوج ها چیست؟ سردی روابط عاطفی زناشویی علل مختلفی دارد که برخی از آنها با تغییر زمان دچار تحول می شوند.

1