افشاگر

حمله به آقای افشاگر + کارتون

پس از افشاگری جنجالی صادق خرازی در خصوص گرا دادن برخی ها به دشمنان نظام، حملات شدید علیه صادق خرازی آغاز شد.

1