انتقاد رسایی از روحانی

انتقاد شدیدی حمید رسایی به روحانی و لاریجانی!

حمیدرسایی در اینستاگرام خود، انتقاد تندی به رئیس جمهور و رئیس مجلس وارد کرد.

1