انتقاد مهناز افشار از صدا و سیما

علت سانسور مصاحبه مهناز افشار در صدا و سیما + واکنش مهناز افشار

در واکنش به این نوع پوشش همراه با سانسور مهناز افشار در صداوسیما، او در اینستاگرامش نوشت:

1