انهدام باند فاشیست‌‌ها در پایتخت

جزییات انهدام باند فاشیست‌‌ها در تهران + بهنام کشته شد

در اجراي دستور بازپرس دادسراي ناحيه 33 شهيد مقدس مبني بر جلب و دستگيري یکی از اراذل و اوباش سطح يک شهر تهران به هويت "بهنام" 40 ساله به اتهام زورگيري ، آزار و اذيت و تجاوز به عنف ، حمل و نگهداري سلاح گرم و ضرب و جرح با استفاده از قمه و شمشير که موجبات اخلال در نظم و امنيت و اسايش شهروندان را فراهم نموده بود، کارآگاهان پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ دست به کار شدند.

1