بابک جهانبخش

بابک جهانبخش در کنار همسر و فرزندش

بابک جهانبخش نوازندگی پیانو را از ۵ سالگی زیر نظر استاد آلمانی در مدرسه موسیقی آزاد شهر بوخوم آلمان آغاز کرده است.

1