بارش باران سرب

بارش باران اسیدی و سرب در تهران واقعیت دارد؟ + پاسخ

خبر باران اسیدی و سونامی سرطان به‌صورت گسترده در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که نگرانی شهروندان شهرهای آلوده بخصوص تهرانی ها را به‌دنبال داشته است.

1