بازگشایی سفارت انگلیس

بازگشایی دوباره سفارت انگلیس در ایران

ویلیام هیگ در جلسه ای ویژه در پارلمان اروپا اظهار داشت: روابط دیپلماتیک با ایران در طی ماههای گذشته بهتر شده است. وی ابراز امیدواری کرد که سفارت بریتانیا طی چند هفته آینده در تهران بازگشایی شود.

1