بازیگر خنده بازار

مصاحبه با میثم رستگاری در خصوص سریال دست به نقد

میثم رستگاری در خصوص ایفای نقش خود در این مجموعه 90 قسمتی گفت: مجموعه «دست به نقد» از جمله مجموعه‌های آیتمی روتین است که به نقد مسائل اجتماعی می‌پردازد و مردم را از هنجارهای رفتاری آگاه می‌کند.

1