با آلودگی مرغ و ماهی چه کنیم؟

ماده رنگی سرطانی در ماهی قزل‌آلا و گوشت مرغ

مالاشيت گرين اسم داروی خطرناکی است که بحث آلودگی ماهی‌ها به آن داغ شده. سرب موجود در دان مرغ را هم به آن اضافه کنید.

1