بخیه چانه صدرا چهار ساله

شکافتن بخیه‌های چانه دختری به خاطر ۱۵۰ هزار تومان در اصفهان

طی روزهای گذشته، کادر درمان بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر از توابع استان اصفهان، به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده یک بیمار خردسال، بخیه چانه صدرای چهار ساله را شکافتند و او را با چانه شکافته شده و خونین روانه خانه کردند.

1