برترین سازه مهندسی

۱۱ سازه برتر مهندسی جهان ۲۰۱۵ + عکس

در رقابت‌های سالیانه برترین سازه مهندسی سال که توسط انجمن بین‌المللی مهندسین سازه برگزار می‌شود، 11 سازه زیر به عنوان برترین سازه ها با معماری ویزه انتخاب شدند.

1