برنامه جدید احسان علیخانی

حضور دوباره احسان علیخانی در تلویزیون با برنامه جدید

احسان علیخانی بعد از ایام محرم با برنامه ای جدید در تلویزیون می آید مدیرگروه اجتماعی شبکه سه سیما از برنامه های جدید شبکه سه سخن گفت و بیان کرد که احسان علیخانی بعد از ایام محرم با برنامه ای تازه به این شبکه بازخواهد گشت.

1