بنزین یارانه ای

زمان اتمام بنزین ۷۰۰ تومانی

معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده نفتي در رابطه بنزين ۷۰۰ توماني گفت: از زمان تک‌نرخي شدن قيمت ميزان بنزين ۷۰۰ توماني در کارتهاي سوخت حدود ۱.۸ ميليارد ليتر بوده و در حال‌حاضر اين ميزان به يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون ليتر رسيده است.

1