بنزین 700 تومانی

تاریخ پایان استفاده از بنزین ٧٠٠ تومانی اعلام شد

وزیر نفت از تمدید زمان استفاده از بنزین ٧٠٠ تومانی باقیمانده در کارت‌های هوشمند سوخت تا پایان آبان ماه خبر داد. بر این اساس بنزین 700 تومانی تا اواخر آبان ماه اعتبار دارد.

زمان اتمام بنزین ۷۰۰ تومانی

معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده نفتي در رابطه بنزين ۷۰۰ توماني گفت: از زمان تک‌نرخي شدن قيمت ميزان بنزين ۷۰۰ توماني در کارتهاي سوخت حدود ۱.۸ ميليارد ليتر بوده و در حال‌حاضر اين ميزان به يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون ليتر رسيده است.

1