بنزین

تاریخ پایان استفاده از بنزین ٧٠٠ تومانی اعلام شد

وزیر نفت از تمدید زمان استفاده از بنزین ٧٠٠ تومانی باقیمانده در کارت‌های هوشمند سوخت تا پایان آبان ماه خبر داد. بر این اساس بنزین 700 تومانی تا اواخر آبان ماه اعتبار دارد.

زمان اتمام بنزین ۷۰۰ تومانی

معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده نفتي در رابطه بنزين ۷۰۰ توماني گفت: از زمان تک‌نرخي شدن قيمت ميزان بنزين ۷۰۰ توماني در کارتهاي سوخت حدود ۱.۸ ميليارد ليتر بوده و در حال‌حاضر اين ميزان به يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون ليتر رسيده است.

1