تاثیر وام 25 میلیون خرید خودرو بر بازار

بی تاثیری وام ۲۵ میلیون خرید خودرو بر بازار

خبر پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو تأثیری بر روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو نداشته و در شرایطی که رکود فصلی این بازار با کاهش خرید در ماه محرم همراه شده، قیمت‌ خودروها در واکنش به این خبر تغییری نکرده است.

1