تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 96

زمان و تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دوره دوازدهم

تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری 96 دوره دوازدهم کشور ایران در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. همزمان پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار خواهد شد.

1