تحریم های اتحادیه اروپا لغو شد

تحریم های اتحادیه اروپا مرتبط با برنامه هسته ای ایران لغو شد

به نقل از المیادین، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای همه تحریم های اقتصادی مالی مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرد.

1