تست هوش آنلاین

تست هوش IQ با روشی جدید و دقت بالا

تست های سنجش هوش دارای درصد خطا در سطح بالا هستند و میزان زیاد سوالات و عدم آمادگی ذهنی فرد می تواند از دقت نتایج این نوع تست ها بکاهد. کارشناسان به تازگی شیوه ای جدید برای اندازه گیری میزان هوش افراد ابداع کرده اند ...

1