تصاویر بدون سانسور از تصادف ماشین

تصادف پژو با کامیون در محور ینقاق گالیکش استان گلستان (۱۸+)

بر اثر تصادف و برخورد شدید یک دستگاه پژو 405 با کامیون در محور ینقاق گالیکش استان گلستان 5 تن کشته شدند.

1