تصویر طنز 8 تایی

عکس شوخی پرسپولیسی‌ها با استقلال + طنز ۸ تایی

عکس شوخی پرسپولیسی‌ها با استقلال (طنز 8 تایی) :‌ این تصویرسازی، ظرف چند ساعت گذشته هزاران بار در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است؛

1