تصویر کودک 4 ساله سوری غرق شده

تصویر کودک غرق شده سوری که جهان را بهت زده کرد

تصویر کودک 4 ساله سوری که جسدش در سواحل سوریه کشف شد، به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جهان منتشر شده و موجی از واکنش‌ها را درپی داشت.

1