تعداد سهمیه تیروکمان المپیک ریو

زهرا نعمتی در رشته تیروکمان سهمیه المپیک ریو را گرفت

زهرا نعمتی در رشته تیروکمان سهمیه المپیک ریو را گرفت و تاریخ ساز شد مسابقات کسب سهمیه المپیک در ریکرو از امروز (یکشنبه) به میزبانی تایلند آغاز شد. در بخش انفرادی بانوان زهرا نعمتی راهی فینال شد و سهمیه المپیک را گرفت.

1