تعطیلی مدارس

مدارس تهران فردا و پس فردا ۲۹ و ۳۰ آذر تعطیل شد

مدارس تهران فردا و پس فردا 29 و 30 آذر تعطیل شد مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس تهران طی 2 روز آینده خبر داد.

1