تنبیه مقصرین حادثه حج

گردن زدن ۲۸ نفر از عوامل مقصر در حادثه منا

پادشاه سعودی دستور داده تا گردن ۲۸ نفر از مسئولینی که در مرکز منی حضور داشته و طبق دستورالعمل رفتار نکرده و با عملکرد بد خود اوضاع را متشنج کرده‌اند، زده شود.

1