تهدید نظامی ایران به عربستان

تهدید نظامی ایران به حمله به عربستان: در انتظار اجرای دستوریم

فرمانده کل سپاه از آمادگی سپاه برای واکنش سریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبر معظم انقلاب در قبال فاجعه منا خبر داد.

1