تهدید نظامی

عربستان هم ایران را تهدید به حمله نظامی کرد: قدرت نظامی ما را تست نکنید!

عربستان هم ایران را تهدید به حمله نظامی کرد: قدرت نظامی ما را تست نکنید! / از دست ایرانی ها در حج خیلی رنج بردیم!/ آنها با توهم امپراطوری فارس زندگی می کنند

تهدید نظامی ایران به حمله به عربستان: در انتظار اجرای دستوریم

فرمانده کل سپاه از آمادگی سپاه برای واکنش سریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبر معظم انقلاب در قبال فاجعه منا خبر داد.

1