توهین امیر تتلو

فیلم توهین و فحش امیر تتلو به قاضی قاسم زاده

در تاریخ 2 شهریور ماه 95 امیر تتلو به جرم تشویق جوانان به فحشا و فساد از سوی قاضی قاسم زاده (بازپرس خود) بازداشت و روانه زندان شد. امیر تتلو در پیام صوتی بازپرس خود (قاسم زاده) را مورد فحاشی و تهدید به مرگ کرده است که در ادامه می توانید مشاهده کنید.

1