توهین منصور ارضی به امام حسین

فیلم توهین مداح منصور ارضی به امام حسین (ع) در تلویزیون

فیلم توهین مداح مشهور حاج منصور ارضی به امام حسین (ع) در تلویزیون که گفت امام حسین (ع) هم فحش میداد پس ماهم فحش میدهیم باعث واکنش هایی شده است فیلم توهین مداح منصور ارضی به امام حسین (ع) در تلویزیون را در ادامه همین مطلب مشاهده و دانلود کنید.

1