تیراندازی در اطراف کاخ سفید

حمله تروریستی به کاخ سفید

ساعت قبل صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید شنیده شد هنوز اطلاعات کاملی از جزئیات تیراندازی منتشر نشده است پلیس امریکا خیابانهای منتهی به کاخ سفید رو بست و همچنین رانندگان خودرو رو مورد بازجویی قرار داد. دانشگاه هم به دلیل احتمال بمب گذاری تعطیل شد خبرهای تکمیلی رو به زودی منتشر می شود.

1