تیرباران خلبان روسیه

دانلود فیلم تیراندازی به خلبان جنگنده روسیه حین فرود

در این فیلم، خلبان روسیه حین فرود با چتر مورد اصابت رگبار و تیراندازی گلوله‌های تروریست‌های ارتش معارض سوریه قرار می‌گیرد.

1