جان سخت

بروس ویلیس نقش اصلی جان سخت را با یک بازیگر جوان قسمت می‌کند

قسمت از سری فیلم‌های «جان سخت» در کنار یک بازیگر جوان‌ داستان آغاز نبرد جان مک‌کلین با جنایتکاران را به تصویر خواهند کشید.

1