جزئیات بریدن سر دو کودک در گچساران

ماجرای سر بریدن دو کودک توسط مادر روانی در گچساران

نیروی انتظامی گچساران اعلام کرد، مادر گچسارانی با سابقه بیماری روانی سر دو کودک 3 و 6 ساله خود را با چاقو از بدن جدا کرد. سپس اقدام به خودزنی کرد که موفق نشد.

1