جزئیات قطع شدن دست کودک 14 ماهه بابلی با چرخ گوشت

چرخ شدن دست نوزاد ۱۴ ماهه در بابل + عکس

این سانحه تلخ و دردناک مادری در حین کار با چرخ گوشت لحظه‌ای برای رسیدگی به امور خانه چرخ گوشت و فرزندش را تنها گذاشته است که کودک دستش را داخل چرخ گوشت کرده و دستش به طرز دلخراشی قطع می‌شود.

1