جسد بدون دست و پا در رشت

عکس های جسد کشف شده بدون دست و پا در رشت

جسد یک مرد که دست پای آن بریده شده بود و در داخل یک کیسه پلاستیکی سیاه گذاشته شده بود در یکی از محلات رشت کشف شد.

1