جنجال سیسمونی طلای مداح مشهور بوشهری

ماجرای سیسمونی طلای مداح مشهور بوشهری برای نوه اش

جنجال سیسمونی طلای مداح مشهور بوشهری برای نوه اش شایعه خرید سیسمونی طلا توسط یکی از مرفهین مشهور بوشهر برای نوه اش و انتشار گسترده خبر و عکس آن در منطقه باعث واکنش های متفاوتی شده است.

1