جنگل لوه گلستان

عکس پلنگ ایرانی کشته شده در جنگل لوه استان گلستان

به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر شکار یک پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده جنگل لوه استان گلستان، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان مینودشت وارد عمل شدند.

1