جنگ روسیه با ترکیه

شلیک ناو جنگی روسیه به کشتی ترکیه در دریای اژه

"روسیا الیوم" در خبری فوری به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یکی از کشتی های جنگی روسیه در دریای "اژه"، برای دور کردن کشتی ترکیه از خود، به شلیک کردن به سمت آن مجبور شد.

1