حادثه افتادن جرثقیل در میدان امام حسین

شایعه سقوط جرثقیل در میدان امام حسین (ع) واقعیت دارد؟ + عکس

باز هم خبری مبنی بر سقوط جرثقیل در میدان امام حسین(ع) دست به دست چرخید. شایعه و واقعیت سقوط جرثقیل در میدان امام حسین (ع) را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1