حادثه تیراندازی در بهبهان

ماجرای و علت حادثه تیراندازی در بهبهان

ماجرای و علت حادثه تیراندازی در بهبهان که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی از اشخاص شد را می توانید در ادامه این مطلب مشاهده کنید.

1