حادثه حج

گردن زدن ۲۸ نفر از عوامل مقصر در حادثه منا

پادشاه سعودی دستور داده تا گردن ۲۸ نفر از مسئولینی که در مرکز منی حضور داشته و طبق دستورالعمل رفتار نکرده و با عملکرد بد خود اوضاع را متشنج کرده‌اند، زده شود.

تکذیب فیلم عبور کاروان پسر پادشاه عربستان در حادثه منا + عکس

امروز برخی از رسانه های داخلی و برون مرزی، ویدئویی را با عنوان "عبور کاروان پسر پادشاه عربستان از منا پیش از حادثه مرگبار مرگ حجاج" منتشر کردند. که مشخص شد این فیلم کذب است.

1