حامد بهداد

توهين حامد بهداد به بوعلی سینا و پزشکان + عکس

حامد بهداد، بازیگر سینما در اقدامی عجیب با انتشار عکس معکوس و وارونه بوعلی سینا به حکیم بوعلی سینا در روز پزشک توهین کرد و بدین شکل انتقاد خود را از پزشکان اعلام نمود.

1