حامد کمیلی در نقش بازیگر ترکیه ای

شباهت زیاد حامد کمیلی به بازیگر ترکیه‌ای!

شباهت زیاد حامد کمیلی به بازیگر ترکیه‌ای! شباهت بعضی بازیگرا به هم گاهی وقتا آدمو به اشتباه میندازه. به نظر شما الان کدوم یکی از اینا حامد کمیلی، کدومشون بازیگر معروف ترکیه‌ای؟!

1