حج

کلیپ ندای “لبیک یا حسین” حجاج در مکه

حجاج در مکه به جای لبیک اللهم لبیک ندای لبیک یا حسین سر دادند. برای تماشا فیلم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

1