حسینیان

تیتر “ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم” از حسینیان + واقعیت ماجرا

در تیتر یکی از روزنامه های زنجیره ای در سال 78 این گفته به روح الله حسینیان منتسب شده است : "آخه بابا جون، ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم"، حالا شهریار مستوفی خبرنگار وقت روزنامه «صبح امروز» توضیحاتی را پیرامون این اظهار نظر جنجالی منتسب به روح‌الله حسینیان که در صفحه نخست روزنامه صبح امروز در سال 1378 چاپ شده بود ارائه کرد.

1