حمله مخالفان به روحانی

جدیدترین آرایش حمله مخالفان به روحانی

در حاشیه سنگ اندازی‌های جدید، اهانت‌های بی سابقه و بهانه‌گیری‌ها علیه دولت و رییس جمهور روحانی، محمد طحانی این کارتون را در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

1