حمید سوریان

عکس محسن تنابنده با علیرضا دبیر و حمید سوریان

محسن تنابنده هم همراه دو پهلوان کشتی ایران، علیرضا دبیر و حمید سوریان، عکسی را به اشتراک گذاشت.

شکست جنجالی حمید سوریان مقابل بایراموف با ناداوری!!

کشتی حمید سوریان مقابل بایراموف با حملات پیاپی حمید سوریان آغاز می‌ شود و نماینده ایران به قصد کمرگیری با جنب و جوش زیاد کشتی گیر آذربایجانی را در موقعیت دفاع صرف قرار داده است.

1