خبر 20:30 10 بهمن 94 شرایط جدید معلمی

علت افزایش آمار مردودی دانش آموزان معلمان هستند! + قانون جدید معلم شدن

آمار مردودی دبستانی‌ها چند سالی است که زیاد شده و معدل دبیرستانی‌ها به میانگین نمره 12 رسیده است؛ بخشی از این افت تحصیلی به معلمان برمی‌گردد!!!

1